Norges Musikkkorps Forbund

Svart brass Manger

Svart kurs er for deg som har fullført 10. trinn og er opp til 19 år.

Start: 06.08.2018 12:00 Pris medlem: 4800 Kr. Frist påmelding: 01.05.2018
Slutt: 12.08.2018 16:00 Pris ikke medlem: 5800 Kr. Depositum: Ingen
Sted: Manger Folkehøgskule

Undervisningen organiseres i spesifikke instrumentalgrupper.
Det er tett individuell oppfølging med tilbud om enetimer. Solistakkompagnement kan inngå. 
Videre er det fokus på ensemblespill/kammermusikk, og det er tilbud om valgfag, f.eks. dirigering. 
Det er også fokus på egenøving for å lære kursets aktuelle repertoar, med henblikk på å bevisstgjøre egen innøvingsmetodikk.