Norges Musikkkorps Forbund

Blått brass Manger

Blått kurs er for deg som har fullført 8. og 9.trinn

Start: 30.07.2018 12:00 Pris medlem: 4800 Kr. Frist påmelding: 01.05.2018
Slutt: 05.08.2018 16:00 Pris ikke medlem: 5800 Kr. Depositum: Ingen
Sted: Manger Folkehøgskule

Blått kurs :
Undervisningen organiseres i spesifikke instrumentalgrupper.
Vektlegger individuell oppfølging og tilbud om ensemblespill/kammermusikk.
Tilbud om valgfag, f.eks. dirigering
Egenøving for å lære kursets aktuelle repertoar, med henblikk på å bevisstgjøre egen innøvingsmetodikk.